Hvinningdal Børnehus

Hvinningdal Børnehus ligger i et naturskønt område i den nordlige del af Silkeborg.

Hvinningdal Børnehus er en af tre enheder i Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal.

I 1996 blev huset bygget til 66 børnehavebørn. I 2002 blev huset udbygget med yderligere 24 vugge-
stuebørn.

Vi har et stort udendørs legeareal, egen fodboldbane og naturområde afgrænset af buske og træer.
Vuggestuebørnene har deres eget indhegnede område, så de kan lege i fred for månebiler og cykler.

Institutionens hjerte er vores store fællesrum, som tjener mange formål. Hver mandag morgen samles alle børn og voksne til fælles morgensang. Fællesrummet er omkranset af forskellige små legerum: Konstruktionsrum, Lego rum, Sprogrum og børnekøkken.

Børnene har mulighed for at gå i Hvinningdal Børnehus fra de er 0-6 år.
Vi er stueopdelt med 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. De to vuggestuegrupper hænger hver især fysisk sammen med en børnehavegruppe. De er forbundet med en fællesstue, som kan bruges af både store og små.

Gennem vuggestuetiden integreres børnene gradvist i den tilknyttede børnehavegruppe, indtil de ved 3 års alderen fortsætter her. Vuggestuebørnene lærer derved børn og voksne i børnehaven at kende gennem leg, fællesprojekter og ture. Det giver tryghed og gør overgangen til børnehaven glidende, ikke mindst for forældrene.

Der tages så vidt muligt hensyn til at søskende kommer i samme gruppe. Det sidste år børnene går i børnehaven, samles de på Rød stue. På alle stuer er aktiviteterne tilpasset barnets alder.

Alle børn er tilknyttet en stue og kan lege i hele huset. Her er meget plads og altid rig mulighed for at blive inspireret og finde udfordringer.

Læs mere om Hvinningdal Børnehus

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.30 - 16.30

Lukkedage:

Mandag, tirsdag og onsdag før Påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
5. juni - Grundlovsdag
Uge 28-29-30
24. december til 1. januar (begge dage incl.)

Garderoben:

I bedes holde orden på Jeres barns garderobeplads hver dag. Støvler sættes op, jakker hænges på plads og tegninger, pinde og sten fjernes.
Hver fredag skal alt tages med hjem, så der kan blive gjort rent i det enkelte barns garderobe.
Glemt tøj vil blive lagt i kurven i fællesrummet. Hver den 1. i måneden vil denne blive tømt - og tøj uden navn videregives til spejderne.

Solpolitik:

 • Giv dit barn solcreme på hjemmefra.
 • Giv dit barn en solhat med bred skygge, der dækker hoved ansigt, ører og nakke.
 • Giv dit barn løstsiddende tøj af tætvævet stof på. Tøj der dækker krop, arme (mindst overarme), og ben (mindst lår)

Vi har indrettet skyggefulde steder.

Vi smører børnene med solcreme om eftermiddagen, i ansigtet, på næse, ører, hænder og fødder

Vi begrænser ophold i solen mellem kl. 12 og 15.

Sikkerhed

Af hensyn til barnets sikkerhed er det ikke tilladt:

 • At benytte cykelhjelm på legepladsen
 • At have snore i tøjet
 • At bruge halstørklæde
 • At barnet selv åbner lågen ud mod parkeringspladsen
 • At barnet flytter brikken på ”komme og gå tavlen”
 • At barnet flytter billedet på brandstaven

Skiftetøj:

Giv Jeres barn tøj på, som passer til årstiden og vejret – og som kan tåle at blive snavset. Alle børn skal medbringe et helt sæt skiftetøj fra inderst til yderst.

HUSK! navn i tøjet.

Sygdom:

Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter.

Barnet er raskt, når det på sædvanlig måde kan deltage i aktiviteter, uden at kræve særlig pasning.

Hvis barnet bliver sygt i institutionen, bliver forældrene altid underrettet med henblik på at hente barnet.

Det første besøg i institutionen:

Inden barnet starter i Hvinningdal Børnehus inviteres I til et velkomstmøde. Her grundlægges det gode forældresamarbejde. Velkomstmødet er en samtale mellem jer og en voksen fra barnets kommende stue. Dette første møde er uden barn.

Aflevering og afhentning af børn:

I Hvinningdal Børnehus er der ingen fast mødetid. Det vil fremgå af opslagstavlerne, hvis en stue tager ud af huset på et bestemt tidspunkt.

I formiddagstimerne fra kl. 8.45 til kl. 13.00 har vi særlig fokus på ”koncentreret” aktivitetstid i børnegrupperne.

Vi vil gerne være nærværende sammen med børnene og ønsker at undgå unødvendige afbrydelser, fra telefoner der ringer i grupperne.

Vær opmærksom på at vi kl. 9.00 og kl. 14.00 samler børnene til for- og eftermiddagsmad. Hvis I afleverer eller henter på dette tidspunkt, vil vi gerne, at det sker med så lidt forstyrrelse som muligt.

Ved aflevering skal der markeres på stuernes mødetavle, hvornår I forventer at hente Jeres barn. Ligeledes skal barnets billede flyttes over på brandstaven.

Bliver tidspunktet for afhentning rykket mere end en halv time, er det en god ide at ringe og give besked.

Modtagelsen om morgenen i institutionen er vigtig for alle parter.

Nogle børn vil gerne have hjælp, når de skal sige farvel til jer, andre klarer det selv.

I fællesrummet er der et vinkevindue, og her vil også være en voksen til at hjælpe.

Det er nødvendigvis ikke altid barnets "egen" voksen der tager imod.

Når I går hjem, er det vigtigt, at I siger farvel til en voksen, og at I husker at flytte brikken og billedet.

HUSK! at barnet ikke selv må åbne lågen ud til parkeringspladsen.

Husk at lukke den efter dig!

Forældresamtaler:

Udover første besøg i vuggestuen tilbydes I en samtale ved overgang fra vuggestue til børnehave. I børnehavetiden tilbydes som udgangspunkt 3 forældresamtaler, hvor sidste samtale afholdes et halvt år inden skolestart. Disse samtaler foregår uden børn.

Hvis forældre eller personale vurderer, at der er behov for ekstra samtaler kan dette aftales.

Forældremøde:

Hvinningdal Børnehus afholder forældremøde en gang om året. Mødet ligger i efteråret og indeholder, udover informationer fra stuens personale, også valg til forældrebestyrelsen. Se mere under bestyrelsen.

Fødselsdage:

Når et barn fylder år, fejrer vi det her i Hvinningdal Børnehus ved at hejse flag, pynte op og synge fødselsdagssang for barnet.

Fødselsdagen markeres gerne i forbindelse med formiddags- eller eftermiddagsmåltidet, hvor der også er mulighed for at have en sund snack med til kammeraterne på stuen.

Det der medbringes skal være i overensstemmelse med vores kostpolitik.

Aftal altid nærmere med personalet på stuen, hvordan det passer bedst at fødselsdagen holdes.

Forældrearrangementer

Børnehavens fødselsdag fejres hvert 5. år, med en kæmpe fest.

HUSK! Vi forventer, at I selv holder øje med jeres barn, når I er i institutionen.

Personale i Hvinningdal Børnehus:

Institutionsleder og dagligleder: Villy Bak Sørensen 

1. Januar 2018

Rød børnehave:

Lone P. - pædagog 30 timer/uge

Charlotte - pæd. medhj./pgu 34 timer/uge

Kira - pædagog 32 timer/uge

Sebastian - PA-studerende 33 timer/uge

Blå Børnehave:

Linda - pædagog 30 timer/uge

Kadriye - pæd. medhj./pgu 30 timer/uge

Trine - Pædagog 30 timer/ugen (barselsvikar for Katja)

Katja - Pædagog 30 timer/uge ( på barsel)

Blå vuggestue:

Benthe – pædagog 32 timer/uge

Laura - pæd. medhj 33 timer/uge

Michelle - Pædagog 34 timer vikar for Malene

Malene - Pædagog 34 timer/uge, forældreorlov til Medio Februar

Grøn børnehave:

Stephan – pædagog 34 timer/uge

Rasmus - pæd. medhj. 30 timer/uge

Kristina - Pædagog 33 timer/uge

Grøn vuggestue:

Mia - pædagog 34 timer/uge

Lena - pæd. medhj. 25 timer/uge

Mette - pæd. medhj./pgu 35 timer/uge

Lone O - pæd. medhj./ seniorjobber 32 timer/uge (Er tilknyttet begge vuggestuer)

Køkken:

Nadia - 34 timer/uge ( vikar for Sanne)

Sanne – 34 timer/uge (sygemeldt)

Trine - Fleksjob 12 timer/uge

Vi følger fødevarestyrelsens anbefalinger til sund mad.

Børnene får varm mad 2 gange om ugen.
Den varme mad kan være grøntsagssuppe, grød, fisk, pizza, indmad, fjerkræ, okse- eller svinekød.

Der vil altid være frugt eller grønt tilbehør.

Når børnene får rugbrød vil der altid være fisk, kød, frugt/grønt.

Eksempler på pålæg:

Makrel, tun, torskerogn, rejer, fiskefrikadeller, sild, laks.
Spegepølse - højst 10%fedt -, leverpostej, hamburgerryg, kyllingebryst, farsbrød.
Æg, ost, figen, tomat, agurk, gulerødder, peberfrugt, majs, ærter, bønnespirer, råkostsalat, rødbeder.

Morgenmad indtil kl. 7.30

Morgenmaden består af havregryn, havregrød, brød, ost og mælk.

Formiddagsmad kl. 9.00 – 9.15

Groft brød/amagermad med frugt, grønt, ost, eller råkost

Frokost kl. 11.15 – 12.00 – vuggestuebørnene spiser kl. 11.00

Eftermiddagsmad kl. 14.00

Groft brød/amagermad med frugt, grønt, ost, eller råkost.

Vuggestuebørnene får brød og frugt, A38 eller frugtgrød, når de har sovet til middag.

Kl. 16.10 får børnene klokken 4 mad.

Vuggestuebørnene får mælk til formiddags- og eftermiddagsmad, ellers får børnene vand.

BC Catering og Gartnergården leverer råvarerne, og Sanne tilbereder dem.

Vi integrerer vores værdier, pædagogiske praksis og læreplaner i måltiderne.

 

Valg/fravalg af kostordningen

Igennem årene har flere personaler i Hvinningdal Børnehus deltaget i studieture arrangeret af Silkeborg Kommune og i påsken i 2010 rejste hele personalegruppen af sted for sammen at udforske, hvad de er gode til i italienske institutioner – og hvad vi gerne ville bringe ind i vores dagligdag her.

En direkte følge af vores tur er bl.a. at vi aldersopdeler børnehavebørnene, så vi har 2 grupper med 3-4 årige og en gruppe med 5-6 årige. Dette åbner op for at arbejde mere målrettet med de forskellige aldersgrupper.

Vi vil i løbet af året gerne arbejde med emner i længere tid ad gangen. Således har vi kunst/kultur uger, motionsuger og udeprojekt.

I måden at indrette rum har vi fokus på tydelighed, d.v.s. det skal gerne fremgå hvilke former for leg, de forskellige områder i huset indbyder til.

Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal tænkes ind i alt arbejde med børn og unge i kommunen.

Læs alt om Børne- og Ungepolitik

køkken hvinningdal 

I Hvinningdal Børnehus er stuerne i børnehaven aldersopdelte.

Der er 2 stuer - Blå og Grøn - hvor børnene går, indtil året før de skal i skole.

Det sidste år i børnehaven, samles alle de ældste børn på Rød stue.

Indretningen og aktiviteterne på de forskellige stuer er målrettet aldersgruppen.

Børnegrupper:

Alle børn har en primærvoksen, der har det overordnede ansvar for barnets trivsel og som afholder forældresamtaler.

Børnene spiser som udgangspunkt i den samme gruppe og med den samme voksne hver dag.
Ved voksenbestemte aktiviteter og ture ud af huset, sammensættes børnegrupperne efter køn, alder, venskaber eller interesser. Vi giver herved børnene mulighed for og kan hjælpe dem med, at danne de bedst mulige relationer.

I vuggestuen, i henholdsvis blå og grøn vuggestue, spiser børnene i den samme lille gruppe hver dag. Ture og aktiviteter foregår i små grupper, der sammensættes efter den konkrete aktivitet. Stuens pædagoger har ansvaret for afholdelse af forældresamtaler.

Trin for Trin:

I 2000 begyndte vi at arbejde med Trin for Trin. Det er et undervisningsprogram, der med udgangspunkt i dukketeater, billeder, små rollespil og dialog udvikler børnene socialt og følelsesmæssigt.

Trin for Trin giver børnene nogle redskaber til at håndtere vanskelige situationer. Når børnene oplever, at de selv er aktive i løsning af en konflikt, styrkes deres selvfølelse.

I vuggestuen grundlægges fundamentet til arbejdet med Trin for Trin, hvor vi arbejder med ansigtsudtryk og kropssprog: Hvordan ser man ud, når man er glad, sur, vred…… Vi sætter ord på børnenes følelser og gør dem opmærksom på, hvordan andre børn reagerer på forskellige handlinger.

Undervisning i Trin for Trin er på programmet for børnehavebørnene to gange om måneden. Ved hjælp af fotos af børn , tales der om hvordan man ser ud, når man er glad, overrasket, gal –. Kender børnene selv den følelse,- har de oplevet en lignende situation…? "Hurtig-Hunden" og "Stop–op-Sneglen" laver små spil om hvordan, det kan betale sig at stoppe op og tænke sig om.

Alle er meget begejstrede og glæder sig til, de skal have Trin for Trin.

Trin for Trin giver en række konkrete bud på, hvordan vi kan gribe arbejdet med børns sociale og følelsesmæssige kompetencer an, men det vigtigste arbejde foregår stadig i dagligdagen, ved vores måde at være sammen på, både i institutionen og i hjemmet.

Pædagogiske læreplaner:

I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner vedtaget. For at sikre at vi i det pædagogiske arbejde kommer omkring det hele barn og børn med særlige behov er læreplanerne inddelt i 6 læreplanstemaer.

Nedenfor har vi beskrevet hvordan vi arbejder med vores læreplanstemaer

De seks Læreplanstemaer:

 • Krop og Bevægelse
 • Sprog
 • Sociale kompetencer
 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Natur og naturfænomener

Inklusion:

Silkeborg Kommune har besluttet, at efterleve den internationale erklæring ”Salamanca erklæringen” om inklusion af alle børn, som i hovedtræk siger: ”At alle børn (også børn med særlige behov) skal have lige ret og mulighed til leg og læring”.

Børn med særlige behov:

For børn med udviklingsforsinkelser eller andre særlige behov, bliver der arbejdet med baggrund i det i det enkelte barns ressourcer. Det er vigtigt, at vi voksne guider og støtter barnet, ved at vise vejen frem, så barnet oplever sig respekteret og ligeværdig. Aktiviteterne forsøger vi, at arbejde med ud fra, at det er fællesskabet, der tilpasser sig det enkelte barn.

”På Toppens” personale arbejder ud fra vigtigheden af, at alle børn får skabt relationer.

Vi støtter børnene i, at udvikle de venskaber og legeaktiviteter, som de etablerer, og vi sikre, at de føler sig som aktive deltagere.

De 6 Læreplanstemaer:

Barnets alsidige personlighedsudvikling:

Barnets personlighed udvikles gennem aktiv deltagelse i sociale og kulturelle fællesskaber, med mulighed for at opleve sig selv som et værdsat menneske, der skal respekteres og anerkendes som den person det er.

Læs mere om vores læreplanstema Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Sociale kompetencer:

Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder

Læs mere om vores læreplanstema sociale kompetencer

Sprog:

Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Læs mere om vores læreplanstema Sprog

Krop og bevægelse:

Den udvikling, leg og læring som finder sted blandt børn i 0 – 6 års alderen, er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område.

Læs mere om vores læreplanstema krop og bevægelse

Natur og Naturfænomener:

Når vi bevæger os rundt i Naturen giver den os anledning til forundring og fascination. Den lærer os noget hele tiden

Læs mere om vores læreplanstema natur og fænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Gennem oplevelser af kunst og kultur og ved adgang til et bredt spekter af materialer og redskaber - gives børn mulighed for forskellige oplevelser og inspiration til egne skabende kulturelle aktiviteter.

Læs mere om vores læreplanstema Kulturelle udtryksformer og værdier

børn læser

Værdier:

Livet i Hvinningdal Børnehus bygger på værdier, disse værdier videregiver vi til børnene.

Glæde – vi er positive og har humor

Fællesskab – alle er betydningsfulde medspillere

Engagement – børnene mødes af nærværende voksne

Ansvarlighed – vi er bevidste om vores voksenrolle

Udvikling – vi lærer hele tiden

Frihed – både børn og voksne har indflydelse på egen hverdag

Tillid, Ærlighed og Tryghed – der er overensstemmelse mellem ord og handling

Udfordring – "At turde er at miste fodfæstet for en tid - ikke at turde er at miste sig selv"

Børn fordyber sig

Årshjul:

På vores årshjul i informationsområdet i fællesrummet er der en oversigt over årets aktiviteter i Hvinningdal Børnehus.
Uddybende beskrivelser kan ses under Årshjulsaktiviteter.

Januar:

Vinteraktiviteter. Vi bygger snemænd, kælker og laver eksperimenter med sneen.

Februar:

Vi forbereder og holder fastelavnsfest.

Vi går i skoven og henter birkegrene til fastelavnsris, børnene maler fastelavnstønder, laver masker og katte.

Fastelavnsmandag må børnene meget gerne komme udklædte, for der slår vi katten af tønden på stuerne.

Marts:

Påskeforberedelser.

April:

Maj:

Skovuge for børnehave – uge 19.

Forårsprojektet strækker sig over 14 dage, hvor legepladsen får en grundig klargøring til sommeren. Vi starter dagene med at mødes til flaghejsning og morgensang.

Vi laver bål og legepladsen er ramme om specielle udeaktiviteter. Børnene leger skraldemænd, de samler affald, og legetøj der er gået i stykker smides ud. Vi får nyt sand i sandkasser og faldunderlag.

Med til forårsprojektet hører Blomstens Dag. Hvert barn skal medbringe en blomst, som de har været i byen og købe sammen med jer eller en blomst fra haven. Vi planter den og passer den sammen med barnet. Der er et lille navneskilt ved blomsten, men børnene ved som regel godt hvilken blomst, der er deres. Når børnene selv har valgt blomsten og farven på den, får vi en meget flot og spændende sammensætning af blomster på legepladsen.

Juni:

Vi holder en lille Sankt Hans-fest d. 22. juni om formiddagen, hvor bålet bliver tændt.
Børnene laver en heks, som vi sender til Bloksbjerg og vi synger Midsommervisen.
Farvelfest for kommende skolebørn.

Juli:

Hvinningdal Børnehus holder ferielukket i uge 28-29-30. (Der er fælles feriepasning i kommunen)

August:

De ældste børn

på Blå og Grøn holder flyttedag til Rød.

De nye børnegrupper laver ryste-sammen aktiviteter og projekt om sommerferieoplevelser.

Vuggestuen tager på heldagstur til Sind-Stouhytten i Sejs. Alle børnene afleveres i hytten om morgenen. Når forældrene kommer og henter børnene sidst på eftermiddagen, spiser vi aftensmad og hygger os sammen.

September

Oktober:

Uge 40 og 41 er motionsuger, hvor vi laver alle mulige forskellige bevægelseslege og aktiviteter, herunder scooterræs, cykelbane og motionsløb.

Oktober/November:

Kunst og Kulturuger. Efterårsprojektets tema er teater/kunst/kultur. Projektet afsluttes med en udstilling af det børnene har beskæftiget sig med.

November:

Alle børnehavebørnenes bedsteforældre inviteres til at komme og være i børnehaven en formiddag. Dagen afsluttes med fælles frokost.

December:

1. december tændes juletræet i fællesrummet. Børnene laver pynt til det.
Alle stuer holder julefrokost, som bl.a. består af sild, fiskefilet, rejer og makrel.

På Luciadagen har vi Luciaoptog. Børn fra Rød gruppe / storebørnsgruppen, går rundt på hver stue og synger og uddeler hjemmebagte luciabrød. Børnene sidder helt stille, lytter efter luciasangen fra fællesrummet og venter på at luciaoptoget kommer forbi.

Lige inden jul tager vi i kirke. Vi er til julegudstjeneste og ser krybbespil. Vi synger salmer, som vi har øvet med børnene i løbet af måneden. Når børnene kommer tilbage fra kirken, bliver der serveret risengrød i fællesrummet, hvor der er dækket op med juleduge og gran. Julemanden plejer at komme forbi ude på legepladsen, og når han ser alle de søde børn, kommer han inden for og hilser på.

Derudover har hver stue deres egne juletraditioner.

En dag i december inviteres forældre og søskende til glögg og pebernødder i Hvinningdal Børnehus. 

Lucia 1

Samarbejdet mellem forældre og personale er medvirkende til, at Jeres barn trives og får en god dagligdag. 

Et godt samarbejde opnås ved at være positiv og ved gensidig åbenhed og ærlighed omkring de daglige hændelser.

Vi informerer Jer, så vidt muligt hver dag, mundtligt eller via opslagstavlerne, om hvordan dagen er gået. Vi forventer, at I holder Jer informeret. Derudover tilbyder vi via mailservice, at I kan få tilsendt de informationer, der også hænger på opslagstavlen.
Vi er et stort hus med mange børn og voksne, som skal fungere sammen – derfor er det vigtigt, at I tænker på, at Jeres barn også er en del af et fællesskab.

Det er vigtigt, at I kommer til os, når der er noget I undrer Jer over eller gerne vil vide mere om. I bedes orientere os om forhold i hjemmet, der har betydning for barnets trivsel her i institutionen.

Husrådet i Hvinningdal Børnehus:

Formål:

 • At give forældregruppen mulighed for at støtte op om institutionen ved at hjælpe med praktisk arbejde i forbindelse med arrangementer.
 • At give forældregruppen mulighed for at arrangere sociale arrangementer og aktiviteter for den enkelte stue, vuggestueafdeling, børnehaveafdeling eller Fælles for hele huset.
 • At støtte op om ”Trivsel på Tværs” til glæde og gavn for børn, forældre og voksne i Hvinningdal Børnehus.

Arbejdet i husrådet:

 • Valg til husrådet finder sted i forbindelse med det årlige forældremøde i oktober.
 • Der vælges gerne to forældrerepræsentanter pr. stue.
 • Institutionslederen indkalder til det første møde i husrådet – oktober / november.
 • Antallet af husrådsmøder aftales i det enkelte husråd – typisk 2 til 4 møder årligt.

Stuerådsrepræsentanter 2018:

Blå Vuggestue:

Pernille Thor
Tlf.nr: 29 62 14 53. Mail: pernille.holm.hansen@gmail.com

Tobias Pørtner
Tlf.nr: 23 23 45 49. Mail: tobiaspoertner@hotmail.com

Mogens Toft
Tlf.nr: 29 66 88 22. Mail: mogenstoft@hotmail.com

Blå Børnehave gruppe:

Louise Bak
Tlf.nr.: 25 56 10 34. Mail: louisebh@hotmail.dk

Lene Vigh
Tlf.nr.: 61 60 68 97. Mail: lenevigh@hotmail.com

Grøn Vuggestue:

Teresa D. Egballe
Tlf.nr.: 60 22 59 26. Mail: teresa@egballe.dk

Grøn Børnehave:

Louise Gottorp Jeppesen
Tlf.nr: 96 26 50 60. Mail: ltl@scan-thor.com

Rød Børnehave:

Marie Thorsen
Tlf.nr: 60 71 80 09. Mail: mariethorsen2000@hotmail.com

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Hvinningdal børnehus bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket op til på den her side.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn 

 

I Hvinningdal Børnehus er vi meget stolte af og glade for at have vores helt egen sang.

Sangen er skrevet i anledning af vores 15 års fødselsdag d. 5. juni 2011, hvor børnene optrådte for forældrene.

Sangen hedder " kom her og leg med mig" og tekst og musik er skrevet af Signe Bøge (Emilies mor).

Vokal: Signe Bøge med hjælp fra sønnen Andreas.
Musik: Hans Peter Søgaard
Trommer: Hans Peter Søgaard

Lyt til sangen her