Skip til hoved indholdet
    Hjem Børnehuset Bakkebo

Børnehuset Bakkebo

Velkommen til Børnehuset Bakkebo

Børnehuset Bakkebo er en del af på daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal. Børnehuset Bakkebo åbnede den 1. oktober 2018.

Børnehuset gennemgik dengang en gennemgribende renovering i 2 etaper. Bakkebo har 2 vuggestuegrupper a 12 børn, samt 2 børnehavegrupper a 22 børn. I alt normeret til 68 børn.

Børnehuset Bakkebo ligger på en dejlig lille prik, med masser af gode muligheder for nogle dejlige oplevelser i naturen! Vores legeplads er skøn, med mange gode muligheder, for at gå på opdagelse, både for vuggestue og børnehavebarnet. Der er mulighed for at gemme sig i ”skov”, og blive udfordret motorisk ved at bestige bakkerne. Udover de naturlige muligheder, som grunden byder på, kommer der også en legeplads målrettet børnehavebørnene.

I Børnehuset Bakkebo er børn tilknyttet en bestemt gruppe og voksne både i vuggestuen og børnehaven. Vi har fokus på at skabe et trygt børnemiljø, hvor vi tager udgangspunkt i nærvær og omsorg, med legen som drivkraft for barnets læring og udvikling. Vi arbejder ud fra daginstitutionen På toppens værdier glæde, udvikling og fællesskab.

Hvis du har spørgsmål, eller lyst til at se vores nye hus, så er i meget velkomne til at kontakte os, vi viser jer gerne rundt.

Velkommen til Børnehuset Bakkebo

Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 6.45 - 17.00
Fredag kl. 6.30 - 16.30

Lukkedage:
Mandag, tirsdag og onsdag før Påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
5. juni - Grundlovsdag
Sommerferie uge 28-29-30
24. december til 1. januar (begge dage incl.)

Praktisk information:

Opstart i vuggestue
Når jeres barn har fået tilbudt en plads hos os og I har accepteret tilbuddet, er I velkomne til at kontakte os umiddelbart efter, så vi kan aftale en dag, hvor I kan komme på besøg – også selv om der er noget tid til, at jeres barn har sin første dag i institutionen.
For at i som familie får en god start til byder vi ligeledes, at I hver torsdag fra kl. 9.30-10.30 kan komme på besøg i vuggestuen. Det giver mulighed for, at barnet langsomt kan vænne sig til vuggestuen og alle de nye voksne og børn. På den måde er stedet ikke fremmede for barnet ved opstarten, hvilket kan være med til at gøre overgangen fra hjem til vuggestue så tryg som muligt. For jer forældre kan der desuden være en tryghed i at lære stedet og os lidt bedre at kende. Når barnet fornemmer at I er trygge ved os, vil det som regel smitte af og hjælpe barnet til hurtigere at opbygge en tryg relation til personalet i vuggestuen.
Personalet vi på disse dage først og fremmest have deres opmærksomhed på de børn, der allerede er startet i vuggestuen – men i det om fang der er muligt, vil vi selvfølgelig være nærværende for det nye barn og dets forældre. Hvis i vælger at benytte jer af tilbuddet er det vigtig at barnet stadig har en almindelig indkøring, når det starter i vuggestue.

Aula
Når barnet kommer om morgenen skal I tjekke ind på Aula-skærmen som hænger i garderoben. Når I tjekker ind, angiver I klokkeslæt for hvornår i henter samt hvis det er en anden myndighedsperson end forældre som henter barnet. Når barnet hentes, skal I sige farvel til personalet og tjekke ud på Aula-skærmen. I Aula skal i give besked hvis barnet holder fri eller er syg.

Sygdom:
Hovedreglen er at syge børn ikke må komme i institutionen. Barnet kan komme igen når det er frisk og klar til at deltage i den almindelige hverdag både ude og inde. 
Vi følger sundhedsstyrelsens hovedregel, om at syge børn ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.
Vi giver IKKE medicin, med mindre det drejer sig om kroniske sygdomme eller livsnødvendig medicin. 
Hvis et barn bliver syg, mens det er i Børnehuset Bakkebo kontakter vi forældrene og beder dem hente barnet, så hurtigt som muligt.
Hvis barnet er syg bedes forældrene ændre status i Aula via forældre app’en til syg. I skal sende en sms til vuggestuen eller børnehavens telefon, hvis barnet fejler noget smitsomt. Hvis der er tale om en smitsom sygdom orienterer vi om det på tavlerne i garderoben.

Fødselsdage
En fødselsdag er en særlig dag for barnet, vi vil gerne skabe en god og hyggelig ramme for fødselsdage. Det er muligt at holde barnets fødselsdag i forbindelse med formiddagsmaden i gruppen. I god tid inden fødselsdagen aftaler forældre og personale i samarbejde tidspunktet og hvad der skal serveres. Vi vil rigtig gerne i dialog med forældrene om traktementet, dels for at sikre at alle børn uanset allagier eller religiøse hensyn kan deltage i fødselsdagsserveringen samt for at finde et passende leje for fx sukker. Det er generelt særligt vigtigt for børn over 2 år ”at dele noget ud” i gruppen, dette er et særligt privilegie, som knytter sig til denne særlige dag. Det vigtige for barnet er ”at dele ud” og ikke hvad eller hvor meget barnet deler ud.

Søvnpolitik
God søvn og et godt søvnmønster er en forudsætning for barnets fysiske og psykiske sundhed. Fra sundhedsstyrelsen og Vibeke Manniche, læge og ph.d., som har forsket i søvnens betydning for børns trivsel, udvikling og sundhed, ved vi følgende.

  • Et barn på 1-3 år har behov for 12 – 14 timers søvn i døgnet. Heraf de 2-3 timer i daginstitutionen.
  • Under søvn og ved uafbrudt søvn fremmes barnets udvikling, trivsel og sundhed. Under søvn bearbejder og systematiserer hjernen det lærte og oplevede. Det sænker stressniveauet og styrker immunforsvaret.
  • At barnet ikke kan sove for meget.
  • At barnet skal have ro og tid til at nå igennem de 3 søvnfaser: let søvn, dyb søvn og drømmesøvn. Dette gælder også̊ middagsluren.
  • At barnet ikke kan sove på forskud, og det at vække et barn, der sover middagslur, kan lægge grunden til et usundt søvnmønster.
  • En god middagslur, hvor barnet vågner af sig selv, frisk og udhvilet, giver en bedre nattesøvn.
  • At friske og veludhvilede børn har større overskud, færre konflikter og er mere selvhjulpne.

Derfor forstyrrer vi ikke børnene i deres søvn. De får lov til at vågne af sig selv, så de er friske og veludhvilede. Børn under 2 år vækkes som udgangspunkt ikke. Er der specielle behov er vi altid åben for en dialog.

Vi lægger vægt på at skabe tryghed og ro i forbindelse med børnenes søvn.

De ting som barnet har for vane at bruge, når det skal sove, skal I medbringe fx sut, bamse, klud. Disse ting kan fungere som objekter, som binder hjem og vuggestue sammen ved putningen, hvilket er tryghedsskabende for barnet.

Børnene bliver puttet efter behov. De mindste sover ofte 2 gange om dagen, og de større sover typisk en gang midt på dagen.

Vi skriver ikke sovetider ned, men hvis barnet ikke har sovet eller har sovet markant anderledes end normalt får I besked.

Solpolitik:
Giv dit barn solcreme på hjemmefra.
Giv dit barn en solhat med bred skygge på, der dækker hoved, ansigt, ører og nakke.
Giv dit barn løstsiddende tøj af tætvævet stof på. Tøj der dækker krop, arme (mindst overarme), og ben (mindst lår)
Vi har indrettet skyggefulde steder.
Vi smører børnene med solcreme om eftermiddagen i ansigtet, på næse, ører, hænder og fødder.
Vi begrænser ophold i solen mellem kl. 12 og 15.

 

På Toppens fælles værdier: glæde, udvikling, og fællesskab, danner grundlag for det pædagogiske arbejde sammen med de styrkede pædagogiske læreplaner.

I vuggestuen har vi et særligt fokus på at skabe nærvær og tryghed for børnene. Derfor tager vi i vores arbejde udgangspunkt i at skabe tætte relationer til hvert enkelt barn, så barnet hurtigt oplever at føle sig trygt når det er hos os. Et trygt barn har overskud til at udforske den omgivende verden, afprøve nye ting og tage imod nye udfordringer, og dermed er barnets oplevelse af tryghed også selve grundlaget for dets udvikling og læring. Alle børn har en medfødt trang til at opleve fællesskab og samhørighed med andre. Det er vores opgave at hjælpe det enkelte barn med at indgå i disse fællesskaber og skabe relationer til både personalet samt de andre børn.

Vi ønsker at alle børn skal føle sig set og hørt. Vi bestræber os på at skabe et roligt og forudsigeligt miljø, hvor der er tid til at se hvert enkelt barn. Særligt i vuggestuen er barnet afhængig af den voksnes evne til at sætte sig ind i dets følelser og hjælpe med at sætte ord på disse. På dette alderstrin har barnet endnu ikke et udviklet sprog. Det er derfor væsentligt, at den voksne tager sig tid til at aflæse barnets intentioner – altså til at forstå den intention, der ligger bag en given handling. I den forbindelse vægter vi blandt andet tydelighed og empati hos personalet.

I dagligdagen deler vi ofte børnene op i mindre grupper for at skabe ro til fordybelse og leg. Dette kan både være på den enkelte stue, samt på tværs af stuerne i aldersopdelte grupper. Vi arbejder med både voksen- og børneinitierede aktiviteter. Herved præsenterer vi både barnet for noget nyt, samt følger børnenes egne initiativer. Fælles opmærksomhed om noget med udgangspunkt i barnets initiativer bidrager til at udvide børnenes forståelse og dermed danne basis for udvikling og læring. Med udgangspunkt i legen.

Vi har desuden fokus på, hvordan rummenes indretningen har indflydelse på legen.

Fri for mobberi
I Bakkebo arbejdes der ud fra “fri for mobberi”. Her bruger vi de grundlæggende principper for hvordan vi er sammen i udviklende fællesskaber. I dagligdagen har vi b.la. fokus på hvordan man er en god ven - som at lytte til hinanden, at være opmærksom på hinandens signaler og følelser, samt hvordan vi taler til hinanden. 

Årshjul
I Bakkebo har vi et årshjul, hvor de årlige planlagt aktiviteter kan ses, herunder fastelavn, påske- og julefrokost for børnene, emneuger med udgangspunkt i lærerplanstemaerne er nogle af de aktiviteter der kan findes på årshjulet. Vi arbejder med temauger, som kan variere fra 1-4 uger og 4 gange om året er der temauger på tværs af huset.

Dagligdagen i Børnehuset Bakkebo
Børnehuset Bakkebo åbner kl. 6.45 (fredag kl. 6.30) Vi starter dagen stille og roligt fælles på en af stuerne.  

I både vuggestuen og i børnehaven holder vi samling fra kl. 8.30. Til samling siger vi godmorgen til hinanden, snakker om, hvem der er kommet og hvem vi evt. mangler. Vi synger også et par sange og bruger rim og remser. Børnene nyder meget denne stund. De får en følelse af, at være en del af et fællesskab og de øver sig i at holde fokus, at koncentrere sig og at være opmærksom. Børnene øver sig i at lytte til hinanden og vente på tur. Samlingsstunden udgør et trygt, forudsigeligt og tilbagevendende ritual, som vækker genkendelses glæde hos børnene. Børnene spiser formiddagsmad i forbindelse med samlingen.

Efter samlingen starter formiddagens aktiviteter. Det er forskellige aktiviteter vi har på programmet og ofte deler vi børnene op i mindre grupper. Det veksler imellem styret aktiviteter og mere fri leg, på legepladsen, på stuen og andre steder i huset.  

Ca. Kl. 10.45 spiser vi frokost.
Efter frokost er det tid til en middagslur for de fleste vuggestuebørn og børnehavebørnene skal en tur på legepladsen. Nogle af de yngste vuggestuebørn kan godt have behov for 2 lure i løbet af en dag, og dette tager vi selvfølgelig hensyn til. De børn hvor dette er tilfældet bliver som regel puttet efter samling og igen om eftermiddagen. Tidspunktet varierer efter behov.

Ca. kl. 14 spiser børnene eftermiddagsmad. Resten af eftermiddagen går med aktiviteter og leg enten ude eller inde.

Vi lukker kl. 17.00 (fredag kl. 16.30)

Pædagogiske læreplaner
Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skulle arbejde med børns læring med udgangspunkt i pædagogiske læreplaner. I juni 2018 kom der ny lovgivning som betyder en styrkelse af de pædagogiske læreplaner. Alle daginstitutioner skal udarbejde et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer som leg, dannelse, fællesskaber mm. Implementering af de nye styrkede læreplaner er et 2 årigt projekt, som Børnehuset Bakkebo naturligvis vil være en del af. 

I Børnehuset Bakkebo tilbydes der formiddagsmad, frokost, eftermiddagsmad og så vil vi sidst på eftermiddagen finde lidt frem, til de børn som måske er lidt sultne sidst på dagen.

Vi har eget køkken hvor maden produceres. Maden følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for institutions kost. Der arbejdes med implementering af økologi og vi har sølvmærket i økologi, hvilket betyder at mellem 60 og 90 % af maden er økologisk.

Det gode måltid handler om mere end at få noget at spise og drikke. Måltidet er også en arena, hvor barnet lærer om sociale spilleregler. I Børnehuset Bakkebo giver vi dialogen en særlig opmærksomhed ved måltidet. Dialogen kan tageudgangspunkt i hvad vi spiser, hvor maden kommer fra, hvad vores hverdag indtil videre har budt på eller noget andet børnene er optaget af. Dette bidrager til at børnene oplever følelsen af samhørighed og fællesskab.

Måltidet er er naturligt sted for barnet at øve turtagning, hvilket vi i praksis understøtter ved at barnet øves i at vente på tur samt at vi sætter ord på børnenes initiativer. Ved måltidet øver barn selvstændighed og motorisk udvikling fx når barnet selv spise sin mad, at barnet selv kravler op og ned at deres stole, samt at barnet selv stiller deres tallerken over på rullebordet når de er færdig. Alt sammen ting som er med til at styrke selvværdet hos den enkelte.

Vi vil hjælpe børnene med at sætte ord på hvad de ønsker, om det er mere mad eller vand. Det vigtige er at det enkelt barn bruget det sprog, som barnet har.

Vi vil tilbyde børnene en variete sund kost, som sammensættes efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi vil opfordre til at barnet smager på maden og vi respekterer når barnet fravælger noget af maden. Ved at se de andre børn spise fx gulerødder, kan det være barnet motiveres til at smage en gulerod. Ligeledes er der et pædagogisk måltid til de voksne på stuen, så børnene ser at de voksne spiser det samme mad som dem.

 

I Børnehuset Bakkebo vægter vi tilknytning og glidende overgang højt.

Vi tilbyder forældre til vuggestuebørn at komme på besøg med barnet et par timer om ugen et par måneder inden den reelle opstart. Det gør vi for at skærpe tilknytningen for forældre til vuggestuen og for barnet til vuggestuen/primærpersonalet.

Når barnet starter i børnehave er det en glidende overgang fra vuggestue til børnehave. Vuggestuen er for barnet den trygge base og det er altid muligt at søge tilbage til den trygge base ved behov. Vuggestuepersonalet har et tæt samarbejde med børnehavepersonalet og omvendt så barnet får et fint kendskab til alle personaler i Børnehuset Bakkebo. Når barnet starter i børnehave, har barnet stadig brug for at I forældre afsætter tid til opstart i børnehaven med korte dage til en start.

Vi er i Børnehuset Bakkebo bevidste om, at familier er forskellige og det er forskelligt, hvad man som forældre har brug for. Hvis forældre har brug for meget tid til indkøring, brug for sms’er etc. er der mulighed for det.

Al forskning peger på at jo mere der bliver gjort ud af en god indkøring jo nemmere er det for barnet at knytte sig til os, danne relationer og dernæst udforske alle spektre i vuggestuelivet og børnehavelivet.

Kommunikation er i højsædet og det er vigtigt at forældre kommer og fortæller os hvis der er ting de undrer sig over, noget de er nysgerrige på etc. Hvis der sker noget i familien der kan være relevant for os og vide forventer vi at forældrene henvender sig til primærpædagogen. Der kan ske ting der påvirker barnets trivsel så derfor er det vigtigt med et åbent samarbejde. Det åbne samarbejde går begge veje så derfor kan forældre også forvente at primærpædagogen er i kontakt med forældrene om, hvad der rør sig i barnets vuggestue- og børnehaveliv.

Opstartssamtale:
Når vi skal modtage nye børn, har vi altid en opstartssamtale. Den pædagog der skal modtage barnet, har en samtale med forældrene, hvor vi får oplysninger om barnet og forældrene får oplysninger om dagligdagen i vuggestuen eller børnehaven.

Årlig samtale om barnets trivsel og udvikling:
I ”På Toppen” har vi mindst en årlig samtale med forældrene.
Vi afholder samtalen lige omkring barnets fødselsdag. I samtalen gennemgår vi, sammen med forældrene, barnets udvikling og trivsel. Vi samtaler også om vores samarbejde med forældrene, da det er vigtigt at det er det bedst mulige.

Hverdagssamtaler:
Vi vil gerne fortælle og samtale med jer om jeres barns hverdag i børnehuset. Det kan nogle gange være svært at forlade de børn vi passer, imens vi skal samtale med jer. Derfor kan I opleve, at den daglige samtale ikke altid kan lade sig gøre. Det er heller ikke alle samtaler vi kan tage imens barnet overhører det, men så aftaler vi at tale sammen på et andet tidspunkt.
Hvis I har brug for en samtale, kan I altid henvende jer til gruppens pædagog og lave en aftale om at få en samtale. Hvis der er særlige forhold I har brug for at tale om, kan I altid kontakte lederen.

Fokussamtaler:
Hvis et barn har særlige udfordringer, kan vi lave et fokusmøde, hvor vi kan invitere andre faggrupper med, ex talepædagog, psykolog, socialrådgiver m.fl.
Disse Fokus- samtaler har til hensigt at vi så tidligt som muligt, kan lave en fælles aftale, om den indsats vi ønsker at lave, dels i hjemmet og i dels i institutionen, for at hjælpe barnet bedst muligt. Jo tidligere indsats vi laver, jo nemmere bliver det at løse barnets udfordring.

Overleverings samtaler/skrivelser:
Når et barn skal starte i børnehave i eget hus, laver vi en overleveringssamtale med personalet fra vuggestuen, børnehaven og forældrene. På den måde kan børnene få den bedste opstart i nye rammer.
Hvis et barn skal overflyttes til en anden institution eller i skole, kan vi lave en overleverings samtale, hvis det findes nødvendigt.
I den forbindelse laver vi en skriftlig overleverings, inde i det system hvor vi laver Trivsel på Tværs. Dette kræver en skriftlig samtykke fra jer. 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Daginstitutionen På Toppen

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt