Skip til hoved indholdet
  Hjem Hvinningdal Børnehus

Hvinningdal Børnehus

Velkommen til Hvinningdal Børnehus

Hvinningdal Børnehus ligger i et naturskønt område i den nordlige del af Silkeborg.
 
Hvinningdal Børnehus er en af fire enheder i Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal.

I 1996 blev huset bygget til 66 børnehavebørn. I 2002 blev huset udbygget med yderligere 24 vuggestuebørn.

Vi har et stort udendørs legeareal, egen fodboldbane og naturområde afgrænset af buske og træer.
Vuggestuebørnene har deres eget indhegnede område, så de kan lege i fred for månebiler og cykler.

Institutionens hjerte er vores store fællesrum, som tjener mange formål. Hver mandag morgen samles alle børn og voksne til fælles morgensang. Fællesrummet er omkranset af forskellige små legerum: Konstruktionsrum, Lego rum, Sprogrum og børnekøkken.

Børnene har mulighed for at gå i Hvinningdal Børnehus fra de er 0-6 år.
Vi er stueopdelt med 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. De to vuggestuegrupper hænger hver især fysisk sammen med en børnehavegruppe. De er forbundet med en fællesstue, som kan bruges af både store og små.

Gennem vuggestuetiden integreres børnene gradvist i den tilknyttede børnehavegruppe, indtil de ved 3 års alderen fortsætter her. Vuggestuebørnene lærer derved børn og voksne i børnehaven at kende gennem leg, fællesprojekter og ture. Det giver tryghed og gør overgangen til børnehaven glidende, ikke mindst for forældrene.

Der tages så vidt muligt hensyn til at søskende kommer i samme gruppe. Det sidste år børnene går i børnehaven, samles de på Rød stue. På alle stuer er aktiviteterne tilpasset barnets alder.

Alle børn er tilknyttet en stue og kan lege i hele huset. Her er meget plads og altid rig mulighed for at blive inspireret og finde udfordringer.

Læs mere om Hvinningdal Børnehus

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 6.45-17.00
Fredag kl. 6.30-16.30

Lukkedage:
Mandag, tirsdag og onsdag før Påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
5. juni - Grundlovsdag
Sommerferie uge 28-29-30
24. december til 1. januar (begge dage incl.)

Garderoben:
I bedes holde orden på Jeres barns garderobeplads hver dag. Støvler sættes op, jakker hænges på plads og tegninger, pinde og sten fjernes.
Hver fredag skal alt tages med hjem, så der kan blive gjort rent i det enkelte barns garderobe.
Glemt tøj vil blive lagt i kurven i fællesrummet. Hver den 1. i måneden vil denne blive tømt - og tøj uden navn videregives til spejderne.

Solpolitik:
Giv dit barn solcreme på hjemmefra.
Giv dit barn en solhat med bred skygge på, der dækker hoved, ansigt, ører og nakke.
Giv dit barn løstsiddende tøj af tætvævet stof på. Tøj der dækker krop, arme (mindst overarme), og ben (mindst lår)
Vi har indrettet skyggefulde steder.
Vi smører børnene med solcreme om eftermiddagen i ansigtet, på næse, ører, hænder og fødder.
Vi begrænser ophold i solen mellem kl. 12 og 15.

Sikkerhed:
Af hensyn til barnets sikkerhed er det ikke tilladt:

 • At benytte cykelhjelm på legepladsen
 • At have snore i tøjet
 • At bruge halstørklæde
 • At barnet selv åbner lågen ud mod parkeringspladsen
 • At barnet flytter brikken på ”komme og gå tavlen”
 • At barnet flytter billedet på brandstaven

Skiftetøj:
Giv Jeres barn tøj på, som passer til årstiden og vejret – og som kan tåle at blive snavset. Alle børn skal medbringe et helt sæt skiftetøj fra inderst til yderst.
HUSK! Navn i tøjet.

Sygdom:
Hovedreglen er at syge børn ikke må komme i institutionen. Barnet kan komme igen når det er frisk og klar til at deltage i den almindelige hverdag både ude og inde. 
Vi følger sundhedsstyrelsens hovedregel, om at syge børn ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter.
Vi giver IKKE medicin, med mindre det drejer sig om kroniske sygdomme eller livsnødvendig medicin. 
Hvis et barn bliver syg, mens det er i Hvinningdal Børnehus kontakter vi forældrene og beder dem hente barnet, så hurtigt som muligt.
Hvis barnet er syg bedes forældrene ændre status i Aula via forældre app’en til syg. I skal sende en sms til vuggestuen eller børnehavens telefon, hvis barnet fejler noget smitsomt. Hvis der er tale om en smitsom sygdom orienterer vi om det på tavlerne i garderoben.

Det første besøg i institutionen:
Inden barnet starter i Hvinningdal Børnehus inviteres I til et velkomstmøde. Her grundlægges det gode forældresamarbejde. Velkomstmødet er en samtale mellem jer og en voksen fra barnets kommende stue. Dette første møde er uden barn.

Aflevering og afhentning af børn:
I Hvinningdal Børnehus er der ingen fast mødetid. Det vil fremgå af opslagstavlerne, hvis en stue tager ud af huset på et bestemt tidspunkt.
I formiddagstimerne fra kl. 8.45 til kl. 13.00 har vi særlig fokus på ”koncentreret” aktivitetstid i børnegrupperne.
Vi vil gerne være nærværende sammen med børnene og ønsker at undgå unødvendige afbrydelser, fra telefoner der ringer i grupperne.
Vær opmærksom på at vi kl. 9.00 og kl. 14.00 samler børnene til for- og eftermiddagsmad. Hvis I afleverer eller henter på dette tidspunkt, vil vi gerne, at det sker med så lidt forstyrrelse som muligt.
Ved aflevering skal der markeres på stuernes mødetavle, hvornår I forventer at hente Jeres barn. Ligeledes skal barnets billede flyttes over på brandstaven.
Bliver tidspunktet for afhentning rykket mere end en halv time, er det en god ide at ringe og give besked.
Modtagelsen om morgenen i institutionen er vigtig for alle parter.
Nogle børn vil gerne have hjælp, når de skal sige farvel til jer, andre klarer det selv.
I fællesrummet er der et vinkevindue, og her vil også være en voksen til at hjælpe.
Det er nødvendigvis ikke altid barnets "egen" voksen der tager imod.
Når I går hjem, er det vigtigt, at I siger farvel til en voksen, og at I husker at flytte brikken og billedet.

HUSK! at barnet ikke selv må åbne lågen ud til parkeringspladsen.
Husk at lukke den efter dig!

Forældresamtaler:
Udover første besøg i vuggestuen tilbydes I en samtale ved overgang fra vuggestue til børnehave. I børnehavetiden tilbydes som udgangspunkt 3 forældresamtaler, hvor sidste samtale afholdes et halvt år inden skolestart. Disse samtaler foregår uden børn.

Hvis forældre eller personale vurderer, at der er behov for ekstra samtaler kan dette aftales.

Forældremøde:
Hvinningdal Børnehus afholder forældremøde en gang om året. Mødet ligger i efteråret og indeholder, udover informationer fra stuens personale, også valg til forældrebestyrelsen. Se mere under bestyrelsen.

Fødselsdage:
Når et barn fylder år, fejrer vi det her i Hvinningdal Børnehus ved at hejse flag, pynte op og synge fødselsdagssang for barnet.
Fødselsdagen markeres gerne i forbindelse med formiddags- eller eftermiddagsmåltidet, hvor der også er mulighed for at have en sund snack med til kammeraterne på stuen.
Det der medbringes skal være i overensstemmelse med vores kostpolitik.
Aftal altid nærmere med personalet på stuen, hvordan det passer bedst at fødselsdagen holdes.

Forældrearrangementer:
Børnehavens fødselsdag fejres hvert 5. år, med en kæmpe fest.
HUSK! Vi forventer, at I selv holder øje med jeres barn, når I er i institutionen.

Kostordning i Hvinningdal Børnehus
Dagtilbudsloven beskriver at Alle børn i daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage. Formålet med et sundt frokostmåltid er at medvirke til at skabe sunde kostvaner hos børn og bidrage til børnenes generelle trivsel og udvikling.

I Hvinningdal børnehus og i de øvrige børnehuse i På Toppen, Hvinningdal – tilbyder vi desuden mellemmåltider til alle børnene om formiddagen og om eftermiddagen.

Silkeborg kommune har desuden som mål, at minimum 60% af kosten består af økologi. Kostordningen er forældrebetalt, og hvert 2. år, afholdes der afstemning omkring, hvorvidt ordningen fortsat ønskes i de enkelte børnehuse. Det er forældrebestyrelsen der står for valget.  I Hvinningdal børnehus er ca. 85 % af kosten økologisk.

Sukker (citat, fødevarestyrelsen):

”For at spise sundt, er det nødvendigt at begrænse, hvor meget slik, kage, chokolade, is, kiks og chips du spiser…  Du kan godt spise lidt af det søde, salte og fede, men hold igen, da et højt indtag kan bidrage med for mange kalorier og føre til overvægt. Samtidig optager disse produkter pladsen for den sunde mad. Det gør det svært at få de vitaminer og mineraler, som du har behov for”

Hvinningdal Børnehus serverer derfor sjældent sukkerholdige mad- og drikkevarer. Der må dog godt være forskel på hverdag og fest ved særlige lejligheder, f.eks. fastelavn, julearrangement, sommerfest, en dag med pandekager ved bålet, eller en årlig udflugt ”ud i den store verden”. Om sommeren når der er meget varmt, kan der også serveres lidt saftevand, for at sikre at alle børn får nok væske.

Når vi fejrer børnenes fødselsdage, kan medbringes/serveres sunde sager, da det ellers bliver til mange dage med sukker i børnehuset. Det er vores oplevelse at det ikke er ”slik”, der gør at barnet har en god fest, da det handler mere om at blive fejret på dagen. Se mere nedenfor omkring fødselsdage i børnehuset. Hvor ofte der spises slik og andre søde sager derhjemme, er et privat anliggende.

Børnene tilbringer ofte mange timer af deres dag i børnehuset. De leger og bevæger sig i et højt tempo, både ude og inde. Derfor er det vigtigt at børnene får en sund, varieret og nærings- og energi rigtig kost. Dette er en forudsætning for trivsel, udvikling og læring.

Målsætning for kost i Hvinningdal Børnehus:

 • At børnene bliver præsenteret for en ernæringsmæssigt rigtig sammensat kost, der er sund, varieret, indbydende og tilpasset børnenes alder.
 • At børnene oplever madglæde og udvikler madmodighed og tør smage på nye madvarer.
 • At børnene udvikler selvstændighed, ved selv aktivt at hjælpe med ved måltidet, f.eks. at dække bord, øse mad op, hælde vand i glasset og rydde af bordet m.m.
 • At måltidet er en daglig rutine der inviterer børnene til et læringsrum, med plads til gode dialoger med de andre børn og det pædagogiske personale.

I praksis betyder det – at vi i børnehuset følger fødevarestyrelsens overordnede retningslinjer for børn på 0-6 år. Her er de overordnede principper bl.a.: Frugt/grønt/kartofler, fuldkornsprodukter, mager kød/fisk/bælgfrugter, nødder, krydderurter og magre mælkeprodukter som hovedbestanddelen af kosten. Spis mindre af det søde, salte og det fede. Det begrænser vi i kostordningen.

At sikre at børnenes energibehov bliver dækket
Groft sagt kan al kost inddeles i ”langsomme” kulhydrater (f.eks. grovbrød og grønsager) og ”hurtige” kulhydrater (f.eks. frugt, hvidt brød og kager). De ”langsomme” kulhydrater er gode til at holde blodsukkerbalancen stabil, mens de ”hurtige” kulhydrater er godt til at hæve boldsukkerniveauet i en fart – effektivt, men kortvarigt. Da alle børn har et naturligt behov for at have et stabilt blodsukkerniveau for at fungere optimalt – fysisk som psykisk – tilstræbes og anbefales det, at hovedvægten af kosten er bestående af de ”langsomme” kulhydrater. Vi undgår i vidt omfang at servere sukkerholdig mad.

Det pædagogiske måltid
Det gode måltid giver mulighed for, at børnene udvikler sig indenfor de sociale og personlige kompetencer. Her beskæftiger vi os med sprog, selvhjulpenhed, præsentation af varieret kost og måltidskultur, samt forskellige smags- og sanseoplevelser. Vi bestræber os som personale på at give børnene ”madmod”, som er ”et udtryk for at have mod til at smage på nye ting, mod til at eksperimentere med mad og mod til at håndtere nye råvarer”. Dettes gøres b.la. ved at lade børnene hjælpe med at forberede maden ifm. pædagogiske aktiviteter, eller smøre deres egen rugbrødsmad ved bordet.

Personalet som rollemodeller
I børnehuset er vi bevidste om, at vi som personale er rollemodeller og er opmærksomme på hvordan vi agerer under det pædagogiske måltid.

I Hvinningdal Børnehus bliver børnene præsenteret for god og varieret kost. I den forbindelse er det vigtigt, at vi som voksne sørger for, at børnene oplever voksne, der udtrykker glæde og interesse for maden. Vi smager på maden og opfordrer børnene til at gøre det samme. Maden præsenteres inden vi går i gang med at spise.

Det er vigtigt at personalet selv går forrest og gør det vi forventer af børnene. Vi sidder roligt ved bordene, og farer ikke rundt og henter/ordner ting under måltidet. Vi smager på maden, og tager af alt hvad der står på bordet.

Rammerne for det pædagogiske måltid
Som en del af et godt pædagogisk måltid, har vi valgt, at børnene har faste pladser ved mindre borde. Således forsøger vi at danne genkendelighed og sammenhæng i spisesituationen. Vi mener, at dette skaber de bedste rammer for en god samtalekultur, uden først at skulle forholde sig til nye siddemakkere hver dag. Bordplanen laves af personalet på stuen med afsæt i pædagogiske overvejelser.

Selvhjulpenhed
Selvhjulpenhed er en stor del af det pædagogiske måltid. Derfor er det vigtigt børnene selv får lov til at være deltagende omkring måltidet. Inden måltidets start vasker alle børn deres hænder og sætter sig ind på deres plads. Under selve måltidet opfordres børnene til selv at øse op, hælde vand i deres kop og bruge deres bestik. Efter måltidet rydder børnene op efter sig selv (tømmer tallerken for madrester i skraldespanden og stiller tallerken, glas og bestik på madvognen). Dette gøres altid med den nødvendige støtte og vejledning. Målet er at barnet oplever og glædes ved sin egen kunnen.

I vuggestuen er børnene deltagende omkring det praktiske, passende til deres alder. Alle børn vasker hænder ved vasken på badeværelset, tørrer hænderne og smider deres papir i skraldespanden. De større vuggestuebørn gøres mere selvhjulpne, de spiser uden hagesmæk, og øver sig i selv at hælde vand i deres kop osv.

Specialkost
Specialkost skal være lægeligt begrundet. Specialkost er kost, hvor enkelte fødevaremidler er udeladt, f.eks. i forhold til allergi.  Kosten udvælges og tilberedes ud fra egen læges eller speciallæges vejledning (lægeerklæring skal foreligge), hvis det kan lade sig gøre. Alternativ medbringes maden til det pågældende barn hjemmefra.

Børnefødselsdage i Børnehuset
Barnets fødselsdag fejres i vuggestue og børnehave, efter aftale med forældrene. Det foregår ved formiddagsmåltidet, hvor stuen pyntes / bordet dækkes fint og vi synger fødselsdagssang, og Flaget hejses på dagen. Hvis I vil servere noget I har med hjemmefra til barnets fødselsdag, kan det eksempelvis være:

Frugtfad – bær – rosiner (fx en lille pakke til hver) – boller – pølsehorn – tørret frugt. Børnene bliver vældig glade, når det er pyntet med flag eller lign. Vi henstiller til at menuen er sund.

Vi serverer ikke slik, kage, is og sodavand/saft/sukkerholdige læskedrikke til børnene.

I er som forældre velkommen til at være med til at fejre jeres barn i børnehaven.

Til én fødselsdag i børnehavetiden tilbyder vi at gå med til hjemmefødselsdag hos barnet, hvor menuen er i overensstemmelse med børnehuset kostpolitik.

Vi har rigtig god erfaring med fødselsdagsfest uden en masse sukker.

Kostordning i Hvinningdal Børnehus
Køkkenet i Hvinningdal Børnehus er et åbent køkken, som giver børnene mulighed for at være en del af den daglige gang i køkkenet, hvilket skaber grobund for gode samtaler og mulighed for læring blandt både børn og køkkenpersonale. Med en central placering i huset, kan duften af mad let sprede sig til alle stuer og skabe en glæde og forventning til det næste måltid.

Vi tilbyder børnene 4 måltider i løbet af dagen, formiddag, frokost, eftermiddag og sen eftermiddag ca. kl. 16.00.

Vi følger fødevarestyrelsens anbefalinger til den sunde og nærende mad kombineret med børnenes favoritter og ønsker. Tirsdag og torsdag bliver der tilberedt varm mad og de andre dage får de tilbudt rugbrød med diverse pålæg samt grønt.

Formiddag:

 • Formiddagsmaden er som regel en gnavebolle/brød og grønt i form af gulerødder eller agurker. For at varierer, kan de også blive tilbudt fx smoothies med havregryn el. havrefras.

Frokost:

 • Den varme mad er fx suppe med tilbehør om tirsdagen og gerne en puré-suppe, om torsdagen er det en anden varm ret, som fx pasta med kødsovs el. frikadeller med sovs og kartofler. Ca. 1 gang om måneden har vi grød dag, som erstatter en’ af de varme retter.

Eftermiddag:

 • Om eftermiddagen bliver børnene igen tilbudt brød, det kan fx være frøsnapper, franskbrød, boller eller pizzasnegle, hertil får de smør, pikant ost og lignende, samt frugt eller grønt. Som erstatning for frugten, serveres der nogle gange frugtgrød, eller smoothie.

Kl. 16 mad:

 • Til sen eftermiddag tilbydes rugbrød eller andet brød med pålæg og eventuelt et stykke frugt eller grønt.

Når børnene kommer på rød stue, får de mulighed for at udfolde sig i køkkenet som gæstekokke. Her dekorer de deres egne forklæder og sammen med Trine og Nadia planlægger de menuen til ugen efter, hvor de tilbereder og serverer herlighederne for hele børnehuset.

Kostordningen tager udgangspunkt i anbefalinger fra Fødevarestyrelsen og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Se link hertil: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx

Her finder du link til valg af kostordninger: Valg af kostordninger i de enkelte børnehuse

Igennem årene har flere personaler i Hvinningdal Børnehus deltaget i studieture arrangeret af Silkeborg Kommune og i påsken i 2010 rejste hele personalegruppen af sted for sammen at udforske, hvad de er gode til i italienske institutioner – og hvad vi gerne ville bringe ind i vores dagligdag her.

En direkte følge af vores tur er bl.a. at vi aldersopdeler børnehavebørnene, så vi har 2 grupper med 3-4 årige og en gruppe med 5-6 årige. Dette åbner op for at arbejde mere målrettet med de forskellige aldersgrupper.

Vi vil i løbet af året gerne arbejde med emner i længere tid ad gangen. Således har vi kunst/kultur uger, motionsuger og udeprojekt.

I måden at indrette rum har vi fokus på tydelighed, d.v.s. det skal gerne fremgå hvilke former for leg, de forskellige områder i huset indbyder til.

Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal tænkes ind i alt arbejde med børn og unge i kommunen.

I Hvinningdal Børnehus er stuerne i børnehaven aldersopdelte.

Der er 2 stuer - Blå og Grøn - hvor børnene går, indtil året før de skal i skole.

Det sidste år i børnehaven, samles alle de ældste børn på Rød stue.

Indretningen og aktiviteterne på de forskellige stuer er målrettet aldersgruppen.

Børnegrupper:
Alle børn har en primærvoksen, der har det overordnede ansvar for barnets trivsel og som afholder forældresamtaler.

Børnene spiser som udgangspunkt i den samme gruppe og med den samme voksne hver dag.
Ved voksenbestemte aktiviteter og ture ud af huset, sammensættes børnegrupperne efter køn, alder, venskaber eller interesser. Vi giver herved børnene mulighed for og kan hjælpe dem med, at danne de bedst mulige relationer.

I vuggestuen, i henholdsvis blå og grøn vuggestue, spiser børnene i den samme lille gruppe hver dag. Ture og aktiviteter foregår i små grupper, der sammensættes efter den konkrete aktivitet. Stuens pædagoger har ansvaret for afholdelse af forældresamtaler.

Trin for Trin:
I 2000 begyndte vi at arbejde med Trin for Trin. Det er et undervisningsprogram, der med udgangspunkt i dukketeater, billeder, små rollespil og dialog udvikler børnene socialt og følelsesmæssigt.

Trin for Trin giver børnene nogle redskaber til at håndtere vanskelige situationer. Når børnene oplever, at de selv er aktive i løsning af en konflikt, styrkes deres selvfølelse.

I vuggestuen grundlægges fundamentet til arbejdet med Trin for Trin, hvor vi arbejder med ansigtsudtryk og kropssprog: Hvordan ser man ud, når man er glad, sur, vred…… Vi sætter ord på børnenes følelser og gør dem opmærksom på, hvordan andre børn reagerer på forskellige handlinger.

Undervisning i Trin for Trin er på programmet for børnehavebørnene to gange om måneden. Ved hjælp af fotos af børn , tales der om hvordan man ser ud, når man er glad, overrasket, gal –. Kender børnene selv den følelse,- har de oplevet en lignende situation…? "Hurtig-Hunden" og "Stop–op-Sneglen" laver små spil om hvordan, det kan betale sig at stoppe op og tænke sig om.

Alle er meget begejstrede og glæder sig til, de skal have Trin for Trin.

Trin for Trin giver en række konkrete bud på, hvordan vi kan gribe arbejdet med børns sociale og følelsesmæssige kompetencer an, men det vigtigste arbejde foregår stadig i dagligdagen, ved vores måde at være sammen på, både i institutionen og i hjemmet.

Pædagogiske læreplaner:
I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner vedtaget. For at sikre at vi i det pædagogiske arbejde kommer omkring det hele barn og børn med særlige behov er læreplanerne inddelt i 6 læreplanstemaer.

Nedenfor har vi beskrevet hvordan vi arbejder med vores læreplanstemaer

De seks Læreplanstemaer:

 • Krop og Bevægelse
 • Sprog
 • Sociale kompetencer
 • Barnets alsidige personlige udvikling
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Natur og naturfænomener

Inklusion:
Silkeborg Kommune har besluttet, at efterleve den internationale erklæring ”Salamanca erklæringen” om inklusion af alle børn, som i hovedtræk siger: ”At alle børn (også børn med særlige behov) skal have lige ret og mulighed til leg og læring”.

Børn med særlige behov:
For børn med udviklingsforsinkelser eller andre særlige behov, bliver der arbejdet med baggrund i det i det enkelte barns ressourcer. Det er vigtigt, at vi voksne guider og støtter barnet, ved at vise vejen frem, så barnet oplever sig respekteret og ligeværdig. Aktiviteterne forsøger vi, at arbejde med ud fra, at det er fællesskabet, der tilpasser sig det enkelte barn.

”På Toppens” personale arbejder ud fra vigtigheden af, at alle børn får skabt relationer.

Vi støtter børnene i, at udvikle de venskaber og legeaktiviteter, som de etablerer, og vi sikre, at de føler sig som aktive deltagere.

De 6 Læreplanstemaer:
Barnets alsidige personlighedsudvikling:

Barnets personlighed udvikles gennem aktiv deltagelse i sociale og kulturelle fællesskaber, med mulighed for at opleve sig selv som et værdsat menneske, der skal respekteres og anerkendes som den person det er.

Sociale kompetencer:
Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evnen til tilknytning og sociale færdigheder

Sprog:
Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Krop og bevægelse:
Den udvikling, leg og læring som finder sted blandt børn i 0 – 6 års alderen, er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige område.

Natur og Naturfænomener:
Når vi bevæger os rundt i Naturen giver den os anledning til forundring og fascination. Den lærer os noget hele tiden

Kulturelle udtryksformer og værdier:
Gennem oplevelser af kunst og kultur og ved adgang til et bredt spekter af materialer og redskaber - gives børn mulighed for forskellige oplevelser og inspiration til egne skabende kulturelle aktiviteter.

Årshjul:
På vores årshjul i informationsområdet i fællesrummet er der en oversigt over årets aktiviteter i Hvinningdal Børnehus.
Uddybende beskrivelser kan ses under Årshjulsaktiviteter.

Januar:
Vinteraktiviteter. Vi bygger snemænd, kælker og laver eksperimenter med sneen.

Februar:
Vi forbereder og holder fastelavnsfest.
Vi går i skoven og henter birkegrene til fastelavnsris, børnene maler fastelavnstønder, laver masker og katte.
Fastelavnsmandag må børnene meget gerne komme udklædte, for der slår vi katten af tønden på stuerne.

Marts:
Påskeforberedelser.

April:

Maj:
Skovuge for børnehave – uge 19.

Forårsprojektet strækker sig over 14 dage, hvor legepladsen får en grundig klargøring til sommeren. Vi starter dagene med at mødes til flaghejsning og morgensang.

Vi laver bål og legepladsen er ramme om specielle udeaktiviteter. Børnene leger skraldemænd, de samler affald, og legetøj der er gået i stykker smides ud. Vi får nyt sand i sandkasser og faldunderlag.

Med til forårsprojektet hører Blomstens Dag. Hvert barn skal medbringe en blomst, som de har været i byen og købe sammen med jer eller en blomst fra haven. Vi planter den og passer den sammen med barnet. Der er et lille navneskilt ved blomsten, men børnene ved som regel godt hvilken blomst, der er deres. Når børnene selv har valgt blomsten og farven på den, får vi en meget flot og spændende sammensætning af blomster på legepladsen.

Juni:
Vi holder en lille Sankt Hans-fest d. 22. juni om formiddagen, hvor bålet bliver tændt.
Børnene laver en heks, som vi sender til Bloksbjerg og vi synger Midsommervisen.
Farvelfest for kommende skolebørn.

Juli:
Hvinningdal Børnehus holder ferielukket i uge 28-29-30. (Der er fælles feriepasning i kommunen)

August:
De ældste børn på Blå og Grøn holder flyttedag til Rød.
De nye børnegrupper laver ryste-sammen aktiviteter og projekt om sommerferieoplevelser.
Vuggestuen tager på heldagstur til Sind-Stouhytten i Sejs. Alle børnene afleveres i hytten om morgenen. Når forældrene kommer og henter børnene sidst på eftermiddagen, spiser vi aftensmad og hygger os sammen.

September:

Oktober/november:
Uge 40 og 41 er motionsuger, hvor vi laver alle mulige forskellige bevægelseslege og aktiviteter, herunder scooterræs, cykelbane og motionsløb.
Kunst og Kulturuger. Efterårsprojektets tema er teater/kunst/kultur. Projektet afsluttes med en udstilling af det børnene har beskæftiget sig med.
Alle børnenes bedsteforældre inviteres til at komme og være i børnehaven en formiddag. Dagen afsluttes med fælles frokost.

December:
1. december tændes juletræet i fællesrummet. Børnene laver pynt til det.
Alle stuer holder julefrokost, som bl.a. består af sild, fiskefilet, rejer og makrel.

På Luciadagen har vi Luciaoptog. Børn fra Rød gruppe/storebørnsgruppen, går rundt på hver stue og synger og uddeler hjemmebagte luciabrød. Børnene sidder helt stille, lytter efter luciasangen fra fællesrummet og venter på at luciaoptoget kommer forbi.

Lige inden jul tager vi i kirke. Vi er til julegudstjeneste og ser krybbespil. Vi synger salmer, som vi har øvet med børnene i løbet af måneden. Når børnene kommer tilbage fra kirken, bliver der serveret risengrød i fællesrummet, hvor der er dækket op med juleduge og gran. Julemanden plejer at komme forbi ude på legepladsen, og når han ser alle de søde børn, kommer han inden for og hilser på.

Derudover har hver stue deres egne juletraditioner.

En dag i december inviteres forældre og søskende til glögg og pebernødder i Hvinningdal Børnehus. 

Samarbejdet mellem forældre og personale er medvirkende til, at Jeres barn trives og får en god dagligdag.
Et godt samarbejde opnås ved at være positiv og ved gensidig åbenhed og ærlighed omkring de daglige hændelser.

Vi informerer Jer, så vidt muligt hver dag, mundtligt eller via opslagstavlerne, om hvordan dagen er gået. Vi forventer, at I holder Jer informeret. Derudover tilbyder vi via mailservice, at I kan få tilsendt de informationer, der også hænger på opslagstavlen.
Vi er et stort hus med mange børn og voksne, som skal fungere sammen – derfor er det vigtigt, at I tænker på, at Jeres barn også er en del af et fællesskab.

Det er vigtigt, at I kommer til os, når der er noget I undrer Jer over eller gerne vil vide mere om. I bedes orientere os om forhold i hjemmet, der har betydning for barnets trivsel her i institutionen.

Husrådet i Hvinningdal Børnehus:

Formål:

 • At give forældregruppen mulighed for at støtte op om institutionen ved at hjælpe med praktisk arbejde i forbindelse med arrangementer.
 • At give forældregruppen mulighed for at arrangere sociale arrangementer og aktiviteter for den enkelte stue, vuggestueafdeling, børnehaveafdeling eller Fælles for hele huset.
 • At støtte op om ”Trivsel på Tværs” til glæde og gavn for børn, forældre og voksne i Hvinningdal Børnehus.

Arbejdet i husrådet:

 • Valg til husrådet finder sted i forbindelse med det årlige forældremøde i oktober.
 • Der vælges gerne to forældrerepræsentanter pr. stue.
 • Institutionslederen indkalder til det første møde i husrådet – oktober / november.
 • Antallet af husrådsmøder aftales i det enkelte husråd – typisk 2 til 4 møder årligt.

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Daginstitutionen På Toppen

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt