Værdigrundlag

Daginstitutionen ”På toppen” arbejder ud fra Silkeborg kommunes sammenhængende Børne- og unge politik, Lærings – og trivselspolitikken, samt Mindset – for inklusion på 0-18 års området.

Mission/kerneopgave:

I personalegruppen tages udgangspunkt i det anerkendende menneskesyn og et forpligtende fællesskab. Det enkelte barn oplever at være en del af et fællesskab, hvor det udfordres inden for de 6 læreplanstemaer. Barnets nysgerrighed og lyst til at lærer, sættes i centrum.

”På Toppen” arbejdes ud fra 3 fælles værdier som vi sætter særlig fokus på: Glæde, udvikling og fællesskab. Værdierne tænkes ind i vores faglige arbejde i hverdagen.

Vision.

 • Alle børn og unge har ret til:
 • et godt og sundt liv, at opleve livsglæde og bliver anerkendt som dem de er.
 • At udvikle sig til hele, sunde og livsduelige mennesker i fællesskaber,der er båret af gensidig respekt for forskelighed.
 • At inddrage, have indflydelse og blive hørt.

Værdien glæde:

 • Vi vægter at der skabes en hverdag med livskvalitet og livsglæde, hvor alle børn føler sig trygge, set, hørt og anerkendt.
 • Vi vægter at skabe et miljø, hvor glæde, trivsel og engagement er kendetegnende og alle tager et medansvar, for det faglige niveau.
 • Vi vægter at have et positiv samarbejde imellem forældre og personale, som bygger på åbenhed og tillid.

Læs mere om værdien glæde

Værdien udvikling:

 • Vi vægter at skabe et børnemiljø, hvor der er plads og mulighed for udvikling. Og hvor børnene bliver tilpas udfordret.
 • Vi vægter at være en daginstitution, hvor vi prioriterer faglighed og udvikling højt.
 • Vi er visionære og har mod og lyst til at afprøve nye tiltag.
 • Vi vægter, at styrke samarbejde imellem hjem og daginstitution.

Læs mere om værdien udvikling

Værdien fællesskab:

 • Vi vægter at børnene bliver livsduelige individer der kan begå sig i sociale sammenhænge. At børnene bliver opmærksomme på hinandens signaler og hjælper hinanden.
 • Vi vægter at personalet er forskelligt og at vi rummer mangfoldighed.
 • Vi vægter at vi i fællesskab skaber en positiv kultur i lokalområdet, som institutionen bruger og har et ejerskab for.
 • Vi værner om husenes faglighed og forskellighed, så dagtilbuddet bliver mangfoldigt.

Læs mere om værdien Fælleskab 1

Læs mere om Værdien Fælleskab 2