Kvalitetsrapport

Denne kvalitetsaftale er indgået mellem Børne- og Familiechefen og lederen af daginstitutionen. Aftalen er et element i Silkeborg Kommunes styringsmodel og beskriver de økonomiske rammer og væsentlige mål for institutionen i det kommende år.